Veivedlikehold og godkjent arbeidsvarsling

Ofte når det utføres veivedlikehold blir trafikken lidende og derfor er det nødvendig med godkjent arbeidsvarsling og manuell trafikkdirigering for at sikkerheten skal opprettholdes. Vi har lang erfaring i arbeidsvarsling og trafikkavvikling i tilfeller der man skal utføre veivedlikehold. Det viktigste for oss er at både trafikanter og veiarbeidere har en størst mulig sikkerhet. Dersom situasjonen krever det, kan vi også tilby ledebil til kolonnekjøring.

Videre har vi en forskriftsmessig utstyrt følgebil som står klar til større transportoppdrag. Her vil vår erfarne sjåfør være utstyrt med varslingslys og fleksible skilt slik at transporten skal kunne gå effektivt og smidig for seg mens det utføres veivedlikehold. For kjøpesentre kan vi tilby trafikkdirigering og parkeringsassistanse under travle høytidsdager da trafikken gjerne hoper seg opp. Vi kan også hjelpe til ved større arrangementer som konserter og idrettsstevner.

Vår kompetanse tillater oss å utarbeide planer for arbeidsvarsling og skilting i forbindelse med veivedlikehold, samt at vi gjerne sørger for at skiltene blir riktig satt opp på rett sted. For oss vil alltid sikkerhet være i høysetet og det er ut fra en sikkerhetsmessig vurdering vi planlegger skiltingen for veivedlikehold. Alle våre tjenester blir utført i henhold til forskrifter og regler fra Statens vegvesen.

Jobbe med skilting og veivedlikehold

Våre kursholdere er godkjent av Statens vegvesen til å holde kurs om arbeidsvarsling og trafikkdirigering. Kurs 1 er noe alle som jobber på norske veier skal gjennom og i kurs 3 vil du lære om manuell trafikkavvikling, skilting og kolonnekjøring. For å kunne gå på et av disse kursene kreves det at du har førerkort klasse B.

Dersom du ønsker å høre mer om arbeidsvarsling under veivedlikehold eller noen av våre andre tjenester, er det bare å ta kontakt med oss.

Se våre tjenester

Trafikkdirigering

Arbeidsvarsling

Sperring

Skiltvedtak

Montasje

Utleie