Trafikkdirigering

Vår hovedoppgave er å sikre fremkommelighet og god trafikkflyt under alle arbeidsforhold.

Trafikkdirigering omfatter generell etablering av arbeidsvarsling mot kommende arbeidsområde. Basert på gjeldene skiltvedtak for det aktuelle prosjektet gir vi trafikanten et tydelig budskap om hvilke regler som gjelder inn i kommende arbeidsområde.

Våre erfarne trafikkdirigenter vil utføre nødvendig skilting, samt ledebilkjøring og manuell dirigering etter behov.

Har du behov for å søke skiltvedtak? Vi tar hele søknadsprosessen mot Statens vegvesen.

 

Etablere skilting

Vi etablerer alltid korrekt skilting etter gjeldende skiltvedtak.

Manuell dirigering

Våre erfarne dirigenter leder trafikken trygt igjennom arbeidsområdet.

Ledebilkjøring

Alle våre dirigentlag disponerer egen ledebil for oppgaver hvor dette kreves.

Trafikkdirigering

Når trafikanten nærmer seg et arbeidsområde er det viktig å få full forståelse av hva man har i vente. Tydelig nedskilting av hastighet er viktig, men også det som skjer videre inn i arbeidsområde. Her vil våre dirigenter lose trafikantene trygt igjennom arbeidsområde ved hjelp av skilting, manuell dirigering og ledebilkjøring.

 

  • Skape forutsigbarhet for trafikantene
  • Tilrettelegge for sikker ferdsel igjennom arbeidsområdet
  • Etablere trygge rammer for entreprenører som arbeider på veien

Kontakt oss for Trafikkdirigering:

(+47) 400 46 000

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi besitter god kunnskap og erfaring med sikkerhet på vei. Ta gjerne kontakt med oss for en fagprat!