Trafikkdirigering

TrafikkDirigering AS leverer komplette tjenester innen arbeidsvarsling og trafikkavvikling, ofte inkludert ledebil, til entreprenører innen veiarbeid i henhold til Statens vegvesens håndbok N301, samt trafikkdirigering ved andre prosjekt og arrangement som krever trafikkstyring.

Trafikkdirigering

I flere år har TrafikkDirigering AS levert komplette tjenester innen trafikkavvikling og arbeidsvarsling på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Når man arbeider med trafikkdirigering har man et stort ansvar som krever at man til enhver tid er nødt til å ha full oppmerksomhet og konsentrasjon da det handler om både egen- og andres sikkerhet. Med lang erfaring og høy kompetanse kan vi utarbeide planer for arbeidsvarsling og skilting. Om ønskelig kan vi også ta hånd om det praktiske arbeidet, da vi har de nødvendige godkjenninger som Ansvarshavende fra Statens vegvesen.

Les mer om hva vi kan tilby innen arbeidsvarsling her.

Skilting

I tillegg til å bidra med arbeidsvarsling og trafikkdirigering når det er veiarbeid, kan vi også planlegge og utføre skilting etter Statens vegvesen sine forskrifter og regler. TrafikkDirigering AS besitter alt nødvendig utstyr for å utføre jobben. Med lang erfaring i mange forskjellige oppdrag kan vi garantere full konsentrasjon og oppmerksomhet når vi er på jobb. For oss vil alltid sikkerheten komme i førersetet.

Ledebil

Over hele vårt dekningsområde har vi hjulpet våre oppdragsgivere med manuell trafikkavvikling ved vegarbeid, særlig asfaltlegging og tunnelarbeid. I tillegg kan vi også sørge for arbeidsvarsling både med og uten ledebilkjøring. Med god forståelse av trafikken sørger vi for at det hele flyter og blir avviklet på en smidig og effektiv måte for alle involverte. Når vi utfører arbeidsvarsling med ledebilkjøring er det som regel fire personer i teamet og disse vil alltid utføre oppgaven i henhold til Statens vegvesens retningslinjer.

Veiarbeid

Under veiarbeid og andre typer arbeid som påvirker trafikken er det visse forskrifter og regler som er satt opp av Statens vegvesen. Når vi blir hyret inn i forbindelse med veiarbeid sørger vi for at det blir skiltet på en forskriftsmessig måte, samt at vi har kompetanse innen manuell trafikkdirigering både med og uten ledebil. Våre medarbeidere har utdannelse og lang erfaring fra mange forskjellige oppdrag på Østlandet, Vestlandet, Sørlandet og Midt-Norge.

Veiarbeid – Kurs og utdanning

Våre kursholdere er autorisert av Statens vegesen og Vegdirektoratet, og holder kurs 1 for alle som skal drive med veiarbeid og kurs 3 for alle som ønsker å arbeide med manuell trafikkdirigering og arbeidsvarsling.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.