Sperring

TrafikkDirigering AS besitter utstyr og kompetanse til å utføre arbeidsvarsling og sperring av flerfeltsvei. Våre putebiler sikrer arbeid på veien på motorvei og på riks og fylkesvei.

Arbeidsvarsling inkl. sperring og omlegging av flerfeltsvei

Primært bruk av en eller flere bufferbiler, samt sperrevakter i hver ende av arbeidsområdet, der dette er påkrevet. Forvarsling og fysisk endring av kjøremønster som leder trafikken trygt og effektivt forbi arbeidsområdet.

Les mer om arbeidsvarsling her.

Følgebilkjøring under transportoppdrag

Våre følgebiler betjenes av erfarne og dyktige sjåfører med lang erfaring fra slike oppdrag. Følgebilene er forskriftsmessig utstyrt med varslingslamper og fleksible varslingsskilt som for eksempel ”Bred last”, ”Lang last”, ”Tung last”, ”Eksplosiver” og annet. Vi anvender radiosamband (lukket nett) hvor vi låner ut sambandsradioer til spesialtransporten og eventuelle øvrige følgebiler (for eksempel også Politiet). Alle sjåfører bærer refleksvester klassifise

Manuell trafikkavvikling / parkerings assistanse ved kjøpesentre under høytider eller andre behov

Tilpasses kapasitetsmessig til det enkelte kjøpesenter og de lokale forhold. Våre medarbeidere sørger for effektiv og profesjonell trafikkstyring av kundemassen, slik at handelsomsetningen ikke hemmes av trafikale problemer.

Arbeidsvarsling inkl. manuell trafikkdirigering, uten ledebilkjøring

Primært med 3-mannsteam, hvorav en trafikkdirigent i hver ende av skiltområdet som veileder trafikken trygt og effektivt gjennom arbeidsstedet. Tredje person inngår i teamets rotasjonsrutiner, slik at man oppfyller lovpålagte kriterier for varierende arbeid og hviletid.

Les mer om våre tjenester innen manuell trafikkdirigering her.

Manuell trafikkavvikling ved events…(konserter, stevner, idrettsarrangement etc..)

Tilpasses kapasitetsmessig til det enkelte arrangement og de lokale forhold. Våre medarbeidere sørger for effektiv og profesjonell trafikkstyring, slik at arrangøren kan fokusere på sine primæroppgaver.

Arbeidsvarsling inkl. manuell trafikkdirigering, med ledebilkjøring

Primært med 4-mannsteam, hvorav en trafikkdirigent i hver ende av skiltområdet, og forskriftsmessig utstyrt ledebil med sjåfør som leder trafikken trygt og effektivt gjennom arbeidsstedet. Fjerde person inngår i teamets rotasjonsrutiner, slik at man oppfyller lovpålagte kriterier for varierende arbeid og hviletid.

Kurs og opplæring

Faglig konsulent Geir Hvidsten er autorisert av Statens vegvesen, Vegdirektoratet til å holde kurs 1 for alle som skal utføre arbeid på veg, og kurs 3 for alle som skal drive manuell trafikkdirigering. Han arrangerer også kurs 2 for Ansvarshavende.

Les mer og meld deg på kurs her.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.