Skiltvedtak – Planlegging og utførelse

Når det blir gjort skiltvedtak er det alltid etter en planleggingsfase der man vurderer veiene, forholdene rundt og hva slags skilting som er hensiktsmessig og bidrar til trygghet for alle. TrafikkDirigering AS har lang erfaring i å utarbeide planer for arbeidsvarsling og skilting. Med fokus på sikkerhet og godkjennelse fra Statens vegvesen sørger vi for at det gjøres fornuftige og riktige skiltvedtak som gavner alle trafikanter på norske veier.

Vi tar hele søknadsprosessen!

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt med deg.

Planer og skilting

Vi tilbyr også å utarbeide planer for midlertidig trafikkomlegging og godkjent arbeidsvarsling når trafikken må ledes utenom arbeidsområdet. I tillegg til at vi kan utarbeide planer, kan vi også ta oss av det praktiske arbeidet med å sette ut skiltene i forhold til godkjenning fra Statens vegvesen. For større transportoppdrag kan vi tilby en forskriftsmessig utstyrt følgebil med en sjåfør som har lang erfaring i slike oppdrag.

De fleste av våre oppdrag dreier seg om arbeidsvarsling der manuell trafikkdirigering er inkludert. Her kan man også få en ledebil med sjåfør dersom forholdene tilsier at det er nødvendig. Vi tar oppdrag på Østlandet, Vestlandet, Sørlandet og i Midt-Norge.

Les om våre tjenester innen arbeidsvarsling og manuell trafikkdirigering her.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.