Sperring

Sperring og omlegging av trafikk i høyhastighetsområder setter spesielle krav til sikkerhet.

Arbeid som utføres på flerfelt og høyhastighetsveier innebærer en høyere risiko for både trafikant og de som arbeider på veien. Dette krever derfor andre sikkerhetstiltak utover normal trafikkdirigering og arbeidsvarsling.

Et av våre viktigste verktøy for denne jobben er putebilen.
Denne kan ta i mot biler i høy hastighet og er helt nødvendig for at vi skal kunne utføre arbeid på veien.

Putebil som buffer mot arbeidsområde

Et helt nødvendig verktøy som sikrer påkjørsel fra pesonbil og vogntog

Store hengere med lyspil

Synlighet er spesiellt viktig i høy hastighet og dårlig sikt. Da er viktig at trafikanten får tidlig beskjed om hva som er forann seg.

Midlertidig trafikkomlegging

Vi kan effektivt endre kjøreretning og utføre trafikkomlegging på flerfeltsvei ved mobile arbeidsområder.

Sperring

Store deler av vårt arbeid foregår på veier med flere felt og høy hastighet. Sperretjenester er derfor helt nødvendig for at arbeid og vedlikehold skal kunne utføres. Ofte sperrer vi enkeltfelt og leder trafikken videre i andre tilgjengelig felt for å opprettholde trafikkflyten.

Vi bruker putebil og store hengere med lyspiler for denne oppgaven. På denne måten sikrer vi våre egne medarbeidere ved nedskilting og arbeidsvarsling inn mot et arbeidsområde, samt selve arbeidsområdet når nedskiltingen er ferdig.

 

  • Store lys, piler og tavler, som gir tydelig beskjed.
  • Midlertidig trafikkomlegging og endring av kjøreretning
  • Sikrer kollisjon fra personbiler og vogntog
  • Effektiv sperring i mobile arbeidsområder som veimerking og skiltvasking

Kontakt oss for Sperring:

(+47) 400 46 000

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi besitter god kunnskap og erfaring med sikkerhet på vei. Ta gjerne kontakt med oss for en fagprat!