Skiltvedtak

Med fokus på sikkerhet og godkjennelse fra Statens vegvesen sørger vi for at det gjøres fornuftige og riktige skiltvedtak som gavner alle trafikanter på norske veier.

Når det blir gjort skiltvedtak er det alltid etter en planleggingsfase der man vurderer veiene, forholdene rundt og hva slags skilting som er hensiktsmessig og bidrar til trygghet for alle.

TrafikkDirigering AS har lang erfaring i å utarbeide planer for arbeidsvarsling og skilting. Med fokus på sikkerhet og godkjennelse fra Statens vegvesen sørger vi for at det gjøres fornuftige og riktige skiltvedtak som gavner alle trafikanter. Vi utarbeider også planer for midlertidig trafikkomlegging og godkjent arbeidsvarsling når trafikken må ledes utenom arbeidsområdet.

Kontakt oss vedrørende skiltvedtak på vedtak@trafikkdirigering.no

Skiltvedtak

I planleggingsfasen vurderes veiene, forholdene rundt og hva slags skilting som er hensiktsmessig og bidrar til trygghet for alle.

Planer og skilting

Vi tilbyr også å utarbeide planer for midlertidig trafikkomlegging og godkjent arbeidsvarsling når trafikken må ledes utenom arbeidsområdet. I tillegg til at vi kan utarbeide planer, kan vi også ta oss av det praktiske arbeidet.

Vi tar hele søknadsprosessen

Fyll ut søknadsskjema under, så tar vi kontakt for videre arbeid med søknadsprosessen.

Søk skiltvedtak:

DD dot MM dot YYYY
DD dot MM dot YYYY
Arbeid ønskes utført fra tidspunkt(Påkrevd)
:
Arbeid ønskes utført til tidspunkt(Påkrevd)
:
Dra og slipp filer her, eller
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, docx, , Max. file size: 100 MB, Max. files: 10.
    Dersom du har skisser/tegninger, kartreferanser, relevante tillatelser etc. Last opp vedleggene her.

    Det må påberegnes opptil 14 dager før godkjent vedtak.

    Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.