Nyttige linker

På denne siden har vi samlet lenker til et utvalg nettsider med innhold som kan være relevant for våre kunder.

Logo for Statens Vegvesen

Statens vegvesen er en fagetat under Samferdselsdepartementet og en viktig samfunnsaktør i Norge. Statens vegvesen utvikler og tar vare på et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem. Under Statens vegvesen ligger også Vegdirektoratet, som skal sørge for at etaten når de mål og forvalter de ressurser som Storting og Regjering fastsetter og stiller til disposisjon. Direktoratets hovedfunksjon er overordnet ledelse og styring av etaten.

Logo for Politiet

Utrykingspolitiet (UP) er et sentralt politiorgan som har til hovedoppgave å forebygge lovbrudd i trafikken og redusere ulykker. UP utfører polititjeneste i alle politidistrikt i landet.

Logo for Lemminkäinen

Lemminkäinen er blant de mest betydelige aktører i det norske asfaltmarkedet. Selskapet tilbyr tjenester knyttet til hovedproduktet asfaltering i hele landet.

Logo for PEAB

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. SEK 40 milliarder og har ca. 15.000 ansatte.

Logo for Mesta

Mesta er Norges største entreprenørkonsern innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Mesta ble etablert 1. januar 2003, da produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som et eget aksjeselskap og konkurranseutsatt.

Logo for Skanska

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.

Logo for Veidekke

Veidekke har arbeidsområder innenfor asfalt, pukk og grus, og drift og veivedlikehold. Selskapet er den største private aktøren i asfaltmarkedet i Norge, og har en andel på ca. 10 prosent av markedet for drift og veivedlikehold av riks- og fylkesveier.

Logo for NCC Roads

NCC Roads tilbyr produkter og tjenester på og i forbindelse med veien. Virksomheten dekker verdikjeden fra produksjon av pukk og grus, produksjon og utlegging av asfalt, samt veiservice.

Logo for Risa-konsernet

Risa-konsernet eies av Bjørn Risa og er gjennom sine fem datterselskap regionens ledende entreprenørselskap. Hovedkontoret ligger på Nærbø og vi har avdelinger lokalisert i Nord-Rogaland, Agder og Telemark.

Logo for AF Gruppen

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern og dekker et bredt spekter av tjenester. AF gir samfunnet nye veier, jernbaner, havner, flyplasser, anlegg for utnyttelse av vannkraft, anlegg for behandling av olje og gassresurser, samt andre viktige anlegg for offentlig og privat virksomhet.

Logo for Reinertsen

Reinertsen tilbyr leveranser innen markedsområdene olje & gass, industri, bygg & anlegg, og samferdsel. Vi leverer tjenester i hele verdikjeden, fra prosjektutvikling, til utførelse, installasjon og drift.

Logo for Relacom

Relacom Norge leverer elektrotjenester og -produkter både til bedriftsmarkedet og til privatmarkedet, og finnes over hele Norge. Relacom er en av de største elektroinstallatørene i Norge.

Logo for Bravida

Bravida kombinerer det store selskapets ressurser med den lokale bedriftens fleksibilitet og nærvær. Bravida er Skandinavias ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for bygg.

Logo for Trygg Trafikk

Trygg Trafikk skal arbeide for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene.