Montasje

Vi monterer alle typer infrastruktur på og ved vei.

Vår erfaring med arbeid og sikkerhet på vei kombineres godt med vår avdeling for montasje. Vi monterer alle typer infrastruktur langs norske veier.

Dagens infrastruktur langs norske veier har blitt teknisk avansert med fjernstyrte skilt, infotavler og belysning. Våre montasje-lag besitter stor utstyrspark, lang erfaring og kompetanse innen montering av dette utstyret. Vi tilbyr selvfølgelig også dette i kombinasjon med arbeidsvarsling og trafikkdirigering.

Skilt og portaler

Fastmontert i eksisterende infrastruktur eller nyetableringer med nye fundamenter.

Master

Master tilpasset nødvendig utstyr heiser vi enkelt på plass med våre kranbiler.

Retningspiler i tuneller

Vi besitter alt utstyr for å kunne arbeide med lys og retningspiler i tunell. 

Vi monterer:

  • Skilt
  • Master
  • Portaler og galger
  • Opplysningsskilt
  • Mekanisk variable skilt
  • Elektroniske skilt
  • Retningspiler og belysning i tunell
  • LED-skilt

Kontakt oss for Montasje:

(+47) 400 46 000

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi besitter god kunnskap og erfaring med sikkerhet på vei. Ta gjerne kontakt med oss for en fagprat!