Manuell trafikkdirigering

Med lang erfaring fra manuell trafikkdirigering kan vi utføre alle typer oppdrag innen arbeidsvarsling og trafikkavvikling på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge.

Når vi får oppdrag om arbeidsvarsling inkluderer dette ofte også manuell trafikkdirigering. Hvorvidt du ønsker en ledebil under oppdraget, er avhengig av arbeidsvarslingsplanen og jobben vi skal utføre. Under arbeidsvarsling med manuell trafikkdirigering og ledebil vil det normalt være et lag på fire personer, og herav skal det være en dirigent i hver ende, samt en person i ledebilen. Den fjerde personen inngår i lagets rotasjonsrutiner for å oppfylle krav om varierende arbeid og hviletid. Ledebilen vil være forskriftsmessig utstyrt og lede trafikken trygt og effektivt forbi arbeidsstedet.

Vi kan også bidra med trafikkavvikling og parkeringsassistanse ved større evenementer som for eksempel fotballkamper, konserter, øvrige idrettsstevner og annet der man forventer mye trafikk. Dersom det skal skiltes, har vi kompetanse til å utarbeide planer for arbeidsvarsling og skilting, samt at vi kan ta på oss alt av det praktiske arbeidet. Ved midlertidig trafikkomlegging sørger vi også for godkjent arbeidsvarsling i tilfeller der trafikken ledes utenom arbeidsområdet.

Arbeide med manuell trafikkdirigering?

Ønsker du å starte en spennende karriere innen arbeidsvarsling og trafikkavvikling, kan du bare ta kontakt med oss. Vi har flere forskjellige kurs som alle er godkjente i forhold til krav fra Statens vegvesen. Vårt arbeid er et arbeid som krever at man hele tiden har full konsentrasjon og fokus på oppgaven. Med dyktige instruktører ønsker vi å invitere deg til våre kurslokaler og fasiliteter som ligger på Jessheim. Ønsker du mer informasjon om manuell trafikkdirigering med ledebil, er det bare å ta kontakt med oss.

Se våre tjenester

Trafikkdirigering

Arbeidsvarsling

Sperring

Skiltvedtak

Montasje

Utleie