Manuell trafikkavvikling, arbeidsvarsling og skilting

Med kompetanse på manuell trafikkavvikling og arbeidsvarsling tilbyr vi et komplett utvalg av tjenester. I forhold til behov tilbyr vi manuell trafikkavvikling både med og uten ledebil til våre oppdragsgivere på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Vi setter alltid sikkerheten i førersetet og utfører våre oppgaver med full konsentrasjon og oppmerksomhet.

I tillegg til manuell trafikkdirigering under veiarbeid, kan vi også sørge for trafikkavvikling i forbindelse med større arrangementer som konserter, idrettsstevner og annet. For kjøpesentre kan vi leies inn som parkeringsassistanse under høytider eller når det ellers skulle foreligge behov for dette. Dersom du har fått et transportoppdrag kan vi også sørge for en følgebil som er utstyrt på forskriftsmessig måte med varslingslamper og fleksible varslingsskilt.

Etter mange forskjellige oppdrag har vi bygget oss opp en kompetanse og forståelse av trafikken som bidrar til at vi alle kan være trygge på norske veier. Vi kan legge plan for skilting, samt utføre selve skiltingen dersom dette er ønskelig. Alle våre tjenester blir utført etter alle regler og forskrifter fra Statens vegvesen.

Kurs i manuell trafikkavvikling

Vi har kursholdere som er autorisert av Statens vegvesen og Vegdirektoratet til å holde kurs 1 for alle som skal jobbe på veiene, og kurs 3 der man lærer manuell trafikkdirigering. Dersom du ønsker å gå på et av disse kursene er det et krav at du har førerkort klasse B, da dette er et arbeid som krever en god forståelse av trafikken og dens mekanismer.

Ønsker du mer informasjon om manuell trafikkavvikling eller noen av våre andre tjenester, er det bare å ta kontakt med oss.

Se våre tjenester

Trafikkdirigering

Arbeidsvarsling

Sperring

Skiltvedtak

Montasje

Utleie