TrafikkDirigering AS

12 + 7 =

TrafikkDirigering AS

Postadresse: Postboks 210, 2051 JESSHEIM
Besøksadresse: Valhallavegen 12, 2060 GARDERMOEN
 
Sentralbord: (+47) 400 46 000 / Vakttelefon: (+47) 47 67 77 00
 
E-post: post@trafikkdirigering.no
 
Faktura på epost merkes med bestillers navn og sendes til faktura@trafikkdirigering.no

Våre ansatte

Morten Wergeland Brekke

Styrets leder / Daglig leder
Mobil: 414 37 231
morten.brekke@saferoad.com

Eirik Tyrihjell

Faglig rådgiver
Mobil: 957 34 391
eirik.tyrihjell@trafikkdirigering.no

Tove Owre

Driftsleder manuell dirigering
Mobil: 416 19 879
tove.owre@trafikkdirigering.no

Karin Storlien

Driftskoordinator
Mobil: 993 07 040
karin.storlien@trafikkdirigering.no

Josephine Granhaug

Kontorassistent
Mobil: 908 78 593
josephine.granhaug@trafikkdirigering.no

Hans Christian Solbakken

HR Sjef
Mobil: 953 69 975
hans.christian.solbakken@trafikkdirigering.no

Bjørn Skjærli

Logistikksjef
Mobil: 981 03 471
bjorn.skjarli@trafikkdirigering.no

Hans P. Levernæs

Fagleder trafikkdirigering
Mobil: 957 29 494
hp@trafikkdirigering.no

Rune Braaten

Service- og lagerleder
Mobil: 977 31 468
rune.braaten@trafikkdirigering.no

Ola Vasaasen

Teknisk tegner planer/vedtak
Mobil: 920 55 027
ola.vasaasen@trafikkdirigering.no

Ketil Johansen

Prosjektleder store prosjekt/montasje
Mobil: 909 34 936
ketil.johansen@trafikkdirigering.no

Alexander Reinhardtsen

Driftsleder store prosjekt/montasje
Mobil: 941 44 384
alexander.reinhardtsen@trafikkdirigering.no

Benjamin Bagheri

Prosjektleder
Mobil: 959 73 386
benjamin.bagheri@trafikkdirigering.no

Alexandra Moe

HMS – KS leder
Mobil: 906 11 608
alexandra.moe@trafikkdirigering.no

Harald Ihle

Avdelingsleder Nord-Rogaland
Mobil: 482 32 818
harald@trafikkdirigering.no

Lars Erik Ree-Pedersen

Avdelingsleder Sør-Rogaland
Mobil: 958 51 563
lars.erik.ree-pedersen@trafikkdirigering.no

Gunnar Braadland

Hovedtillitsvalgt
Mobil: 913 92 060
tillitsvalgt@trafikkdirigering.no