Arbeidsvarsling

Tydelig varsling mot publikum og bilister om det aktuelle arbeidet som foregår på veien.

Arbeidsvarsling er vårt hovedverktøy for å varsle publikum og trafikanter om det arbeidet som foregår på veien.

Trafikanten skal på et tidlig tidspunkt kunne orientere seg om både kommende hastighet og kjøremønster. TrafikkDirigering tilbyr alt av nødvendig utstyr for å utføre disse oppgavene i henhold til skiltvedtak for det aktuelle arbeidsområdet.

Regulering av hastighet

Tydelig skilting regulerer hastigheten ned mot arbeidsområdet.

Merking av midlertidig kjøremønster

Vi legger om kjøremønster med nødvendig materiell etter gjeldende skiltvedtak.

Info-tavler

God informasjon er viktig! Vi produserer og monterer info-tavler for bruk langs veien og i arbeidsområder.

Arbeidsvarsling

Når en trafikanten nærmer seg et arbeidsområde, skal de ikke være i tvil om hvordan de skal navigere. Et arbeidsområde kan være komplisert, med raske endringer. Derfor er det viktig med korrekt og oppdatert arbeidsvarsling til en hver tid. 

 

  • Regulering av hastighet mot arbeidsområde
  • Omlegging av kjøremønster med tydelig merking
  • Info-tavler med informasjon om kommende/pågående arbeider
  • Skilting for sperring og omkjøring
  • Parkeringsregulerende skilting

Kontakt oss for Arbeidsvarsling:

(+47) 400 46 000

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi besitter god kunnskap og erfaring med sikkerhet på vei. Ta gjerne kontakt med oss for en fagprat!