Hos TrafikkDirigering AS hilser vi velkommen at markedet begynner å både forvente, og stille strengere krav til miljøvennlige leveranser.

Eirk Tyrihjell – D

Når vi arbeider med Oslo kommune blir det stilt strenge krav til hvordan man håndterer miljø og utslipp. Med stort fokus på nullutslipp, vil miljøkravet utgjøre ca. 30% av kriteriene for anbud og kontrakt. Som en miljøfokusert bedrift, er dette forhold vi applauderer og gjerne tilpasser oss.

Vi var raskt ute med å handle en flåte av elektriske kjøretøy slik at vi kan være med å konkurrere om slike nullutslipps-kontrakter. Vi setter stor pris på tilliten ved å bli valgt, sammen med Vaktmesterkompaniet, til å håndtere det trafikale rundt asfaltarbeider for Oslo kommune.

Dette er den mest komplekse asfaltkontrakten i Norge og med dette viser Oslo kommune at de tar miljø på alvor. Det er viktig at kundene etterspør dette hvis vi skal få til et reelt grønt skifte. Vi er stolte over å være en del av det og vil fortsette å sette standarden i vår bransje fremover.

FNs bærekraftsmål

Vi i TrafikkDirigering ble av Euroskilt utfordret på vår posisjon og fokus vedrørerende FN`s bærekraftsmål. FN`s bærekraftsmål er viktig for oss alle, og sammen må vi bidra for å nå målene. TrafikkDirigering har særlig fokus på disse:

3 – God helse og livskvalitet

4 – God opplæring for alle

9 – Bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur

10 – Mindre forskjeller

11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi bidrar til å nå disse målene gjennom å sikre arbeidsplassene når infrastruktur vedlikeholdes og bygges ut. Vi jobber også med digitalisering og innovasjoner for å oppnå kvalitets- og effektivitetsøkning, samt redusere vårt klimaavtrykk. Klimaendringene er en reell trussel mot oss alle. I TrafikkDirigering jobber vi med å legge om til en mer klimasmart virksomhet, først og fremst gjennom å kartlegge våre påvirkningsmuligheter, dernest å velge produkter, løsninger og leverandører som i størst mulig grad tar hensyn til miljøet.

Urbaniseringen stiller store krav til bærekraftig utvikling. Vi benytter i stadig større grad lavutslipp og fossilfrie kjøretøy i vårt arbeid, TrafikkDirigering vil fortsette å ta en ledende rolle videre i denne utviklingen.

Våre trafikkavviklingsløsninger for trygge arbeidsplasser langs veier og på byggeplasser gir bidrag til å nå målet om å halvere antall dødsfall og skader i trafikkulykker på globalt nivå.

TrafikkDirigering har en ambisiøs satsing på opplæring for medarbeidere, med utvidede kurs, fadderordning for nyansatte som bidrar til å nå målet om god opplæring for alle. Vår overbevisning om at alle er like mye verdt styrer oss i arbeidet med å fremme mangfold, bekjempe diskriminering, øke likestillingen og skape et arbeidsmiljø der medarbeiderne føler seg trygge.