SIKKERHET PÅ VEIEN

Bak enhver meter med vei ligger det mye arbeid, planlegging og vedlikehold.
Dette arbeidet krever høyt sikkerhetsfokus og gode rutiner.

9

KOMPETANSE

Siden 2010 har vi bygget kompetanse og levert tjenester innenfor arbeidsvarsling og trafikkdirigering. Med mer enn 300 medarbeidere på veien sørger vi for sikkerhet på arbeidsområder over hele landet.

9

SIKKERHET

Med fokus på sikkerhet, effektivitet og gode rutiner har vi som mål å være bransjeledende innen vårt fagfelt.

9

UTLEIE

Vi tilbyr utleie av alt nødvendig varsling og sikkerhets-utstyr for arbeidsvarsling og omlegging av trafikk ved arbeidsområde.
9

MONTASJE

Vår erfaring med arbeid og sikkerhet på vei kombineres godt med vår avdeling for montasje. Vi monterer alle typer infrastruktur som skilter, master, portaler etc.

KOMPLETT LEVERANDØR

Vår hovedoppgave er å sikre fremkommelighet og god trafikkflyt under alle arbeidsforhold. Sikkerhet på veien er viktig for begge parter, både trafikanter og de som arbeider på veien. TrafikkDirigering har siden 2010 levert sikkerhetstjenester på vei, og er nå et av Norges største aktører på dette feltet.

Vi dekker alle arbeidsoppgaver, fra enkel omskilting og dirigering til mer komplekse trafikkomlegginger på høyhastighetsvei med nødvendig sikringsmateriell, arbeidsvarsling og putebiler.

VI TAR HELE PROSESSEN

Med bredde og kompetanse tar vi hele prosessen fra søknad om skiltvedtak, til ferdig utført arbeidsvarsling. Med fokus på sikkerhet og godkjennelse fra Statens vegvesen sørger vi for at det gjøres fornuftige og riktige skiltvedtak som gavner alle våre kunder og trafikanter.

Vi utarbeider også planer for midlertidig trafikkomlegging og godkjent arbeidsvarsling når trafikken må ledes utenom arbeidsområdet.

Skiltvedtak -vi tar hele prosessen

NYHETER

Med miljøet i fokus

Med miljøet i fokus

Hos TrafikkDirigering AS hilser vi velkommen at markedet begynner å både forvente, og stille...

Jobbe hos oss?

Vi er stadig på jakt etter nye medarbeidere som søker nye utfordringer